Loading

Читалищната самодейност във Врабево започва с театрални представления в училищния салон, преди още да е учредено самото читалище- през 1901г.Поставени са пиесите: „Многострадална Геновева”, „Михалаки чорбаджи”, „Иванко”, „Руска”, „Боряна”, „Майстори”, „Хан Татар”, „Хъшове”, „Свекърва” и др. И днес към читалище- то функционира драматичен състав.

         Дълбоки са традициите и в областта на музикалното изкуство.През 40-те години на миналия век местни самодейци поставят три оперети.

         Най-силно развита е певческата самодейност през 60-те и 70-те години, когато под диригентството на Иван Генков тригласният смесен хор, наброяващ 80 човека, два пъти достига до национален преглед.

         През 1985г. се сформира ансамбъл за автентични и обработени народни песни и танци „Елица”, който и понастоящем участва активно във всички празници на местно и регионално равнище.

         Изключително богата е през последните години читалищната дейност в с.Врабево.

         От 12 години съществува детски състав за народни танци.

         Литературният клуб наброява 12 човека и има вече 10 годишна история.Орга- низирани са много премиери на книги, литературни вечери и утра, тематични литературни четения, посветени на годишнини на наши и чуждестранни писатели и поети.Клубът е издал два юбилейни сборника „Елица” с творби на местни автори.

         През 2010г., към читалището, е създадено туристическо дружество „Гяур баир”, а на 09.05.2011г. е основано дружество на русофилите в с.Врабево, наброяващо 22 члена.

         През 2011г., по идея на отец Иван Михов, е сформирана група за църковно пеене.

         В края на 2011г. към читалището е създаден клуб по бридж-белот за жени, който проведе и първия си турнир.

         Библиотечният фонд се състои от 11 329 тома литература, която се ползва от 323 читатели.

         През декември 2011г. читалището печели конкурс по програмата „Глобални библиотеки” и през юли 2012г. библиотеката е оборудвана с 3 броя компютри, копирна техника и мултимедия.Тази нова придобивка е предпоставка за нейната по-голяма посещаемост от врабевени и гости на селото.

         В сградата на читалището се помещава пенсионерски клуб „Надежда”, в който членуват 128 човека, активни участници във всички съвместни мероприятия.

Facebook