Loading

Основано 1911 г., първоначално носи името „Надежда”, а след 1944 г. се нарича „Христо Ботев”. Сградата на читалището е построена през 1952 г. Разполага с голям салон (над 220 места), сцена, гримьорна, библиотека с богат книжен фонд. В сградата на читалището се помещават Клуб на пенсионера и Клуб на офицерите и сержантите от запаса. В настоящия момент има действащи танцов състав и дамски хор, обединени в ансамбъл „Елица”. Ансамбълът има многобройни участия и награди в международни, национални и регионални конкурси. Председатели на читалището през 100 годишната му история са били: Христо Мачев, Нено Даракчиев, Найден Караиванов, Христо Добрев, Цанко Калайджийски, Петко Христов, Марин Данчев, Иван Гадевски и понастоящем Милка Стратева.

         Макар, че в някои източници за читалище се говори още през 1901 и 1905г., то за начало на това културно учреждение се приема 1911г., когато учителите Христо Спасовски и Михаил Ценов свикват общоселско събрание, на което поставят въпроса за основаване на читалище. Събранието се обявява за учредително и избира настоятелство в състав: Никола Павков-председател, Добри Тотев-библиотекар и Томи Иванов-секретар. Първото името на читалището е „Надежда”.Отначало то се помещава в дюкяна на Томи Иванов-по занятие „обущар”-в къщата на Бою Стратев.През 1922г. читалищната библиотека е преместена в новопостроената сграда на прогимназията, а през 1945г. се построява нова читалищна сграда с театрален салон, две гримьорни, библиотека, заседателна зала и канцелария.Читалището носи вече името „Христо Ботев”.

         През 1946г., подпомогнато от кооперация „Взаимопомощ”, читалището закупува прожекционен апарат и Врабево става първото село в района, където се прожектират филми.

         В началото на 60-те години на ХХ-ти век към читалищете се сформират самодеен театрален колектив, танцов състав, духова музика и смесен хор.

         Днес читалище „Христо Ботев-1911” продължава традициите и със своята дейност е едно от водещите в Община-Троян.