Loading

Кмет и администрация

Радион Стефанов Стратев
Кмет на село Врабево

Роден на 17 юни 1973 г. в с.Врабево, общ.Троян, обл.Ловеч.

Завършил Софийски университет „Св. Климент Охридски” с образователни степени: бакалавър по „История” и магистър по „Политология” и "Право".

Притежава сертификат за успешно завършване на програма „Управленски умения” за допълнителна професионална квалификация по „Политически мениджмънт” от Българско училище за политика.

Участник в Летен университет за Демокрация на Училищата за политика в Съвета на Европа – Страсбург 2006 г.

Работил в завод „Чавдар” с. Врабево (касиер и завеждащ Секретна секция), СОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Троян (учител по история).

Кмет на село Врабево (четвърти мандат) от ноември 2003 г.

Член на Управителния съвет на Ловно-рибарско дружество гр.Троян.

Разведен с двама сина. Привърженик на Спортен клуб „Левски” - София. Хоби – лов.


 

Иван Карагьозов
Гл. специалист „Административно обслужване"

Роден на 08.08.1960 г. в с.Врабево, общ.Троян, обл.Ловеч.

Средно образование завършва в родното си село през 1978 г. Отбива редовната си военна служба в НШЗО „Христо Ботев” гр.Плевен (1978-1979 г.) и в КСВ (Командване на сухопътните войски) гр.София(1980 г.).

Завършва висше образование в УНСС - София през 1985 г., специалност „Информатика в икономиката”. От 1986 до 1987 г. работи в тогавашната организация ДКМС. От 1987 г. до 1996 г. работи в „Информационно обслужване” ЕАД - Ловеч.

От 2004 г. е назначен като Главен специалист „Административно обслужване” в Кметство с. Врабево.

Семейно положение: неженен.


 

Стефка Петрова Георгиева
Гл. специалист "Финанси"

Родена на 18.04.1956 г. в с. Врабево, общ. Троян.

Завършва средното си образование в гимназията в с. Врабево. Има допълнителна квалификация по „Управление и отчетност на малка фирма”.

Дългогодишен служител в Кметство - Врабево. Постъпва на работа в Кметството на 16.01.1982 г. като счетоводител. От 15.09.1988 г. до 31.12.1999 г. завежда военно бюро, а от 01.01.2000 г. до момента е главен специалист „Финанси”.

Омъжена с един син.

Facebook