Loading

Кмет и администрация

Мария Цветанова Михова

Родена съм на 09-10-1970 г. в с. Врабево.

Образование: 

- Средното ми образование е в математическа гимназия – Ловеч, със специалност – Административно-правно обслужване на населението. С Е П Т Е М В Р И 2 0 0 2 - Ю Л И 2 0 0 6 Счетоводство и контрол, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ-Гр. София,

- Бакалавър София С Е П Т Е М В Р И 2 0 0 6 - О К Т О М В Р И 2 0 0 7 Финанси, Стопанска академия "Димитър А Ценов"-гр. Свищов, Степен: Магистър От м 10. 2013 г. до 31. 10. 2014 г. - придобита професионална квалификация по "Икономика и мениджмънт на фирмата" ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ УНСС

Професионален опит:

След завършване на средно образование започнах работа като Личен състав, ММЗ "Чавдар"-с. Врабево, обл. Ловеч, С Е П Т Е М В Р И 1 9 9 4 - М А Р Т 1 9 9 8 касиер счетоводител, Първа Частна Банка-гр. Троян и филиал в с. Врабево А П Р И Л 1 9 9 8 - Я Н У А Р И 1 9 9 9 Помощник началник склад, Врамед ООД-с. Врабево, обл. Ловеч, Я Н У А Р И 1 9 9 9 - О К Т О М В Р И 2 0 0 3 Началник склад, Врамед ООД, след поглъщането ни от Софарма АД, съм Ръководител складово стопанство – и до сега.

Facebook