Loading

Кмет и администрация

snimka aleksandrina  Александрина Георгиева Игнатова
  Кмет на село Врабево

  Роден на 09.08.1994 г. в гр.Троян, общ.Троян, обл.Ловеч.

 Завършила "Лесотехническия Университет” в гр.София с   образователни степени:  бакалавър "Агроном" и магистър по "Растителна защита" през 2018 г.

 Работила като Земеделски производител в с.Врабево.

Кмет на село Врабево (първи мандат) от ноември 2019 г.

Не омъжена.  Хоби – Народни танци.

 

 


Стефан Стефанов Тодоров
Гл. специалист „Административно обслужване"

Роден на 24.08.1983 г. в гр.Ловеч;

Средно образование завършва в гр.Троян в СОУ "Климент Охридски";

Завършва висше образование в ТУ - Габров през 2017 г., специалност „Компютърни системи и технологии”. 

От 2020 г. е назначен като Главен специалист „Административно обслужване” в Кметство с. Врабево.

Семейно положение: неженен.


 Стефан Стефанов Тодоров

Гл. специалист "Финанси"

Роден на 24.08.1983 г. в гр.Ловеч;

Средно образование завършва в гр.Троян в СОУ "Климент Охридски";

Завършва висше образование в ТУ - Габров през 2017 г., специалност „Компютърни системи и технологии”. 

От 2020 г. е назначен като Главен специалист „Административно обслужване” в Кметство с. Врабево.

Семейно положение: неженен.

Facebook