Loading

История на кооперативното движение

Потребителната кооперация в селото е създадена на 30 ноември 1907 г., под името „Взаимопомощ”. Основен инициатор за създаването и е учителят Христо Спасовски и неговите колежки Гана Табакова и Гуна Петрова. Дейността на кооперацията в първите години се свеждала главно в раздаване на заеми, събиране на влогове и първи опити за доставка на дребен земеделски инвентар, семена за посев и други стоки от първа необходимост. В края на 1927 г. отваря врати първия потребителен магазин във Врабево. През 30-те години се откриват други два магазина, а кооперацията започва да развива и други дейности: преработка на слънчогледово семе, консервна работилница, сушене на плодове. През октомври 1939 г. от общинската мера са дадени на кооперацията 100 дка. в местността „Извора”, които са разработени от членовете и засадени с овощни дръвчета. Същата година се построява и сградата на ПК „Взаимопомощ”, в централната част на селото. След 09.09.1944 г. дейността на кооперацията се изразява главно в търговска дейност, сушене на плодове, изкупуване на плодове, изваряване на ракия. През 1955 г. се построява търговска сграда на пл.”Камъка”, а през следващата година и плодосушилня. През годините председатели на ПК „Взаимопомощ” са били: свещеник Трифон Матев Ковачев, Цанко Радев Топузов, Койно Маринов Койнаков, Пенко Н.Пенков, Данко Матев Данков, Христо Николов Павков, Марин Стратев Боев, Ненко Пенчев Радков, Петър Игнатов Тодоров, Петко Колев Петков и Йовка Петкова Илиева до обединението и със земеделската кооперация.

На 23.11.1947 г. във Врабево се основава Трудово земеделско-производителен отдел към всестранната кооперация „Взаимопомощ”. Полагат се основите на бъдещето ТКЗС, което съществува до 1992 г., когато със ЗСПЗЗ са ликвидирани всички стопанства от този тип в Република България. Същата година се създава Земеделска кооперация „Зора”, която съществува и в момента и е най-масовата организация в селото.

На 29.03.1999 г. се взима решение от общите събрания за сливане на двете кооперации в една – Кооперация „Зора”.

Facebook