Loading

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 2013 г.

ПАРЛАМЕНТАРНИ  ИЗБОРИ  -  2013 г.

 

Брой избиратели – 672

Гласували – 436   (64.88%)

Действителни гласове - 429

Недействителни бюлетини - 7

 

 1. КП „Коалиция за България“:  203     (47.32%)
 2. ПП „ГЕРБ“: 130   (30.30%)
 3. ПП „НФСБ“: 27   (6.29%)
 4. ПП „АТАКА“:  16   (3.73%)
 5. ПП „ДПС“:  9   (2.10%)
 6. ПП „Движение България на гражданите“: 6  (1.40%)
 7. ПП „БЗНС“: 5   (1.17%)
 8. КП „СДС“:  4   (0.93%)
 9. ПП „ВМРО – БНД“: 4  (0.93%) 
 10.  КП „Център Свобода и достойнство“: 3  (0.70%)
 11.  ПП „РЗС“: 3  (0.70%)
 12.  ПП „ЛИДЕР“: 3  (0.70%)
 13.  КП „ДСБ-БДФ“: 3  (0.70%) 
 14.  ПП „Национал – демократична партия“: 2  (0.47%)
 15.  ПП „Либерален алианс“: 2  (0.47%)
 16.  ПП „Глас Народен“: 2  (0.47%)
 17.  ПП „Нова алтернатива“: 1  (0.23%)
 18.  ПП „Демократическа партия“: 1  (0.23%)
 19.  ПП „Средна европейска класа“: 1  (0.23%)
 20.  ПП „Зелените“: 1  (0.23%)
 21.  ПП „Българската левица“: 1  (0.23%)
 22.  ПП „Съюз на комунистите в България“: 1  (0.23%)
 23.  ПП „ГОРДА България“: 1  (0.23%)  

Празник в м."Гяур Баир"

Кметство с.Врабево кани всички жители и гости на селото на празника „Св.Панталеймон“, който ще се проведе на 27 юли 2013 г. (събота) в м.“Гяур баир“ до параклиса, носещ името на светеца. Ще бъде отслужена празнична църковна служба, както и  организирана музикална програма.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА!!!

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ВЕЛИКДЕН

Кметство с. Врабево и

Народно читалище „Христо Ботев – 1911 г.” с. Врабево

организират

ТРАДИЦИОННО ОБЩОСЕЛСКО ЧЕСТВАНЕ

на големия християнски празник

 

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ВЕЛИКДЕН

на 15 април 2012 г., Централен площад в с. Врабево.

 

ПРОГРАМА:

09.00 ч.: Тържествена Света литургия в църква „Св. Архангел Михаил”.

10.30 ч.: Празнична програма на танцовите и музикални формирования към НЧ ”Христо Ботев - 1911 г.”.

11.30 ч.: Теглене на печелившите номера от томбола, организирана от Клуб на пенсионера към НЧ „Христо Ботев”.

12.00 ч.: Народни хора и музикална програма в изпълнение на оркестър „Свежест”

Годишен отчет - 2011 г.

Отчет за дейността на Кметство с. Врабево за 2011 г.

 

           Уважаеми присъстващи,

           Днес ще се опитам да направя равносметка на дейността ми като кмет на кметство с. Врабево през изминалата 2011 г. Да отчета свършеното,  да спомена за несвършеното и да споделя с Вас жителите на Врабево, актуалните проблеми, стоящи пред населеното ни място, като се надявам  това събрание да се превърне в своеобразен форум, на който свободно да дискутираме най-наболелите въпроси, които тревожат всички нас, които живеем тук и се вълнуваме за състоянието в което се намира нашето село. Структурирал съм анализа си в няколко основни раздела, които  отразяват различните сфери на обществения живот в селото.

          1.Човешки ресурси.

          Село Врабево е едно от големите села в Община Троян. По данни на системата ЕСГРАОН, към 15 март 2012 г., в селото живеят по постоянен адрес 742 души, а с тези по настоящ адрес достигат 782 души. Точният брой на живущите на територията на кметството трудно може да бъде определен, тъй като доста хора, въпреки че прекарват по-голямата част от годината във Врабево не са променили адресната си регистрация, а това не дава възможност за пълно актуализиране на данните.

          Запазва се тенденцията за отрицателен демографски прираст, с всички произтичащи от това негативни социално-икономически последици. Раждаемостта е слаба, през изминалата година се родиха само две деца, като едното, въпреки че се води с постоянен адрес тук, на практика не живее в селото. В същото време смъртността сред населението продължава да бъде висока – 26 са починалите врабевени. Възрастовата   структура на населението също е неравномерна, като немалък дял от жителите на селото са в напреднала възраст. Всичко това не може да не предизвиква тревога и загриженост, но все пак съпоставено с голяма част от селата в Община-Троян, а и в страната като цяло, трябва да се отбележи, че във Врабево към настоящия момент, благодарение на трудовата заетост в предприятието на „Софарма”,  живеят и се трудят доста млади хора, което поражда оптимизъм и е важен потенциал за бъдещото развитие на селото.

            2.Бюджет и финанси.

            Съгласно нормативната база в Република България, Кметство - с. Врабево е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, финансовите ресурси на което се планират в общинския бюджет, приеман ежегодно от Общински съвет - Троян, като средствата се изразходват целево по определените за това параграфи.

            През 2011 г. Кметството е изразходвало финансов ресурс по следните основни пера :

 1. За материали за администрацията: 301 лв.
 2. За ел.енергия, дърва за огрев и вода: 1 206 лв.
 3. За външни услуги: 1 850 лв.
 4. За Клуб на пенсионера (дърва за огрев): 47 лв.
 5. За улично осветление: 4 458 лв.
 6. За командировъчни разходи: 190 лв.    
 7. За текущ ремонт улична мрежа: 15 953 лв.
 8. За ремонт сграда Кметство: 996 лв.
 9. За възстановяване на полски пътища: 1 152 лв.

               В приход на общинския бюджет за 2010 г., жителите на с.Врабево са внесли следните данъци и такси:

              Данък сгради – при  задължение 3 691., са събрани 2 895 лв., което прави 78 % изпълнение.

             Такса битови отпадъци – при задължение 7 650 лв., са събрани 6 041 лв., което е 79 % изпълнение.

             Данък МПС – при задължение 10 821 лв., са събрани 8 377 лв., което е 77 % изпълнение.

             За юридическите лица (фирмите), аналогичните данни са следните :

Данък сгради – при  задължение 13 477 лв., са събрани 10 560 лв., което прави 78 % изпълнение.

             Такса битови отпадъци – при задължение 28 855 лв., са събрани 18 393 лв., което е 64 % изпълнение.

             Данък МПС – при задължение 2 142 лв., са събрани 2 140 лв., което е 100 % изпълнение.

             Тези показатели, съпоставими със средната събираемост в общината,  ни нареждат на едно от челните места в Община-Троян, което говори за висока степен на обществено съзнание сред врабевени и аз използвам случая да благодаря на жителите на селото за тази тяхна добросъвестност.

             Но все още има физически и юридически лица, които не изпълняват едно от основните си конституционни задължения - заплащането на дължимите данъци и такси. И тук е мястото да напомним, че след като така широко афишираме и търсим правата си, нека се сещаме и за задълженията които имаме, като граждани на тази страна, и да ги изпълняваме.

            През изминалата година Кметство с.Врабево е издало 274 документа, имащи характер на административна услуга и е обработило още 612 други. Събраната такса от тази дейност е в размер на 4 241 лв.

            Използвам случая да изкажа своята благодарност към служителите на Кметството за тяхната добросъвестна работа през годината. Въпреки, че са на четиричасов работен ден, което създава затруднения за лицата при заявяване и получаване на съответните  услуги, Кметство-с.Врабево е сред челниците в събираемостта на местните данъци  и такси, както и на едно от първите места в общината по административно обслужване на гражданите и организациите.

              3.Икономическа ситуация.

            Когато характеризираме икономиката на с.Врабево трябва да отбележим, че за разлика от болшинството села в България, тя не е изцяло зависима от земеделието. Водещ отрасъл тук е фармацевтичната индустрия. На територията на Врабево се намира производствено звено на една от най-мощните и проспериращи български фирми – „Софарма” АД. Благодарение на фирмата безработицата в селото е сведена до минимум, като в нея работи по-голямата част от трудоспособното население на Врабево, както работници и служители от околните села и  градовете Троян и Ловеч. Въпреки неблагоприятната ситуация, свързана със световната икономическа криза, тя успява да запази позиции на международните и вътрешни пазари и засега съумява да избегне сътресенията, свързани със съкращаване на работен персонал.

            В селото развиват своя дейност и няколко по-малки фирми в сферата на дървообработването, млекопреработването и фуражопроизводството. Всички те, макар и с по-малък потенциал спомагат за икономическото развитие на Врабево и допълват стопанската му структура.     

           Другият основен икономически отрасъл за нашето населено място е селското стопанство. В тази сфера дейност развива най-масовата организация в селото – Кооперация „Зора”, наброяваща около 1 200 членове. И през изминалата 2011 г., кооперацията постигна високи добиви от пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед.  Въпреки добрите резултати, финансовото състояние на кооперацията не е задоволително, като причините за това според ръководството са комплексни.

            Когато говорим за селско стопанство, трябва да отбележим наличието в селото и на млади земеделски производители-растениевъди и животновъди, които са избрали за свой основен поминък този тежък отрасъл. Радващо е, че наред с традиционното зеленчукопроизводство се развиват малинопроизводството и овощарството. Трябва да се спомене и пчеларството, където с.Врабево е на първо място по брой регистрирани пчелари и пчелини в Община-Троян. Това говори за традиция и приемственост в този селскостопански отрасъл, който се е запазил и развил през годините.

           Положителен факт, с който Врабево може да се гордее е високия процент на използваемата земеделска земя и съответно малкото необработваема площ от общия поземлен фонд в землището на селото. Като силни страни за земеделието в селото могат да се посочат благоприятните почви и климат, богатите традиции, които врабевени имат в тази област. Всичко това спомага Врабево да има репутацията на район с най-развито  земеделско  производство в Община Троян.

           Друга област, която допълва икономическата структура на Врабево е търговията със стоки и услуги на дребно. Селото разполага с модерен търговски център, собственост на „Софарма” АД. Кооперация „Зора” също поддържа търговска мрежа с 5 търговски обекта. Функционират и 4 магазина на ЕТ.

           Една от приоритетните за общината сфери засега не намира реализация на територията на Врабево. Става дума за туризма, една област, която определено има перспектива за развитие и аз искрено се надявам да намери почва и в нашето село.

            4.Образование.

             Основният проблем, стоящ пред Основно училище „Христо Ботев” е липсата на достатъчен брой ученици, което при системата на делегираните бюджети е от решаващо значение. Средствата отпускани целево от държавния бюджет, са на база единен разходен стандарт на 1 бр.ученик. Следователно колкото повече ученици учат в едно училище толкова повече средства постъпват в него. В момента в училището учат 81 деца, а педагогическия персонал наброява 13 души. Положението с училището е критично, тъй като според нормативните изисквания, за да бъде едно училище защитено (а това на практика означава държавата да го субсидира, без значение от броя на учениците), трябва в радиус от 20 км. да няма друго училище. Но тук ситуацията в момента не го позволява, тъй като в съседното село Дебнево също има училище. Много трудно е на общинското ръководство в момента да вземе решение относно оптимизация на училищната мрежа, защото каквото и да е това решение, във всички случаи ще предизвика недоволство. Но все пак трябва да  изтъкнем три неоспорими факта:  Врабево притежава исторически традиции в образованието, благодарение на съществувалата повече от половин век гимназия. На второ място  Врабево притежава една от най-големите училищни бази сред селските училища в общината, а относно спортната база положението е несравнимо. И не на последно място Врабево има реален потенциал за възходящо икономическо развитие, благодарение на една от най-стабилните във финансово отношение фирми в страната, която притежава свой производствен комплекс в селото. 

                  В сферата на образованието трябва да споменем и това, че в селото функционира   филиал към ЦДГ „Осми март” Троян, в която група към настоящия момент има средна  посещаемост от около 20 деца.

         5.Здравеопазване и социална дейност.

                 В началото на настоящата година населението на селото бе изправено пред един сериозен проблем – личната лекарка на по-голямата част от врабевени д-р Мария Маринова малко изненадващо обяви, че напуска практиката поради лични причини. Макар и много трудно, коствайки ни немалко усилия и няколко седмици на ежедневни разговори с ръководството на касата в гр.Ловеч и отделни лекари, успяхме да подсигурим лекар за селото. Новия лекар -  д-р Станислав Петров от гр. Ловеч, започна работа през втората половина на м.януари и по този начин бе преодоляна тревожната обстановка свързана с кризисната ситуация във връзка с възможността селото да остане без лекар. Врабево разполага и със стоматолог – д-р Ненко Радков, което също допринася за по-доброто обслужване в сферата на здравеопазването на жителите на селото.

               Относно социалната дейност, ще спомена, че на територията на селото съществува кухня на Домашен социален патронаж, която обслужва около 100 души от селата Врабево, Добродан, Дебнево и Гумущник. От всички села в общината, такава кухня има само тук, като това според мен е едно преимущество за нашето населено място, защото възрастните и самотно живеещи хора имат възможността да се възползват от тази социална услуга.     

               През годината по линия на Българския червен кръст, бяха раздадени на социално слабите жители на селото хранителни стоки, включващи брашно, ориз, захар и други варива.        

                  7.Културна дейност.

                 През 2011 г. продължиха да развиват своята дейност танцовите състави и дамския хор на Ансамбъл „Елица” към Читалище „Христо Ботев”, които се изявиха както на местно и регионално, така и на национално и международно ниво. Те взеха участие във всички тържествени чествания, провели се във Врабево, като записаха и участия в традиционния празник на сливата и сливовата ракия в общинския център гр.Троян и с.Орешак.Но най-значимия си успех ансамбъла постигна на  международният фестивал в гр.Несебър, откъдето се завърна със златен медал. Успешно бе представянето и на националното надпяване в м.”Беклемето”, откъдето дойде и поканата за участие в популярно телевизионно предаване за песенно творчество в една от националните телевизии. Активна дейност осъществи през годината и литературния клуб към Читалището, който организира множество литературни четения, представяне на нови книги и други културни прояви.

                  Видимо се оживи и дейността на Клуба на пенсионера, за което основна заслуга има новоизбраното ръководство. През годината се проведоха много културни и туристически прояви, които разнообразиха ежедневието на хората от третата възраст.

                  През изминалата година Врабево се сдоби и с нова придобивка – параклиса „Св.Пантелеймон” на легендарния за врабевени „Гяур баир”. Откриването му се превърна в събитието на годината за Врабево. Параклиса бе тържествено открит и осветен лично от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, а на празника присъстваха около 1 000 души – жители и гости на селото. Така към  традиционните общоселски чествания Великден и Св.Арахангел Михаил, в културния календар на Врабево оттук нататък ще бъде вписан и 27 юли, деня на Св.Пантелеймон.

                     8. Инфраструктура.

                Най-големия проблем, стоящ пред Врабево, а и във всички малки населени места у нас, е този с липсата на финансови средства за подобряване на съществуващата и изграждането на нова модерна инфраструктура. Липсата на канализация за битови отпадни води за една част от селото, амортизираната етернитова водопроводна мрежа, разрушената улична настилка и липсата на тротоари са най-сериозните въпроси, чакащи с години своето разрешаване.

                През изминалата година беше извършен частичен ремонт на уличната мрежа в селото.  Изцяло преасфалтирани бяха участъци от  улиците „Първи май” и „Христо Ботев”, ремонт бе извършен и на улиците „Минко Станев – Карата” и „Нено Даракчиев”.

                 Тук е мястото да споменем и за инвестираните от Община Троян над 200 000 лева в ремонт на пътя Врабево-Добродан. Всички ние  се възползваме от подобреното състояние на шосето свързващо селото с общинския център, но трябва да споменем и за проблема, свързан с обраслите с растителност и неподдържани крайпътни ивици, които създават проблеми за шофьорите, като затрудняват движението особено през зимния сезон.

                  Но генералното решение на проблема с инфраструктурата на селото може да бъде  реализирано само чрез Интегриран проект за водния цикъл. Благодарение на спомоществователството на „Софарма” АД ние имаме изготвена проектна документация, която в момента търпи известна актуализация, за да бъде готова за кандидатстване в Държавен фонд „Земеделие”, чрез Програмата за развитие на селските райони. Проекта ще включва изграждане на канализация за битови отпадни води, заустена в пречиствателно съоръжение, подмяна на амортизираната етернитова водопроводна мрежа, както и възстановяване на асфалтовата покривка на уличната мрежа.   Обнадеждаващо е намерението на новото общинско ръководство да направи всичко възможно за реализацията на това начинание, като използвам случая да благодаря лично на кмета на общината г-жа Донка Михайлова за разбирането на важността на този проект за селото и активната и дейност в тази връзка.

                   9. Екология и опазване на околната среда.

                    Много сериозен проблем, за който всяка година алармирам и няма да спра да го правя докато съм на този пост, е този свързан с изхвърлянето на различни видове отпадъци на нерегламентирани за това места. Тук нещата опират и до самосъзнание, и до начин на мислене, и до поведение. Със съжаление трябва да признаем, че сме много, много далеч от жителите на останалите европейски страни в тази насока. Аз не мога да проумея, как може така безразборно да се изхвърлят отпадъци в покрайнините на селото. Как може на определеното място за строителни отпадъци да се изхвърля стъкло, пластмаса и найлон, а в същото време контейнерите за битови отпадъци да се запълват с пръст, камъни и растителни отпадъци. Удивително е как някой минава покрай десет контейнера за битови отпадъци, но не направи най-елементарното - да остави боклука си до тях, а ще мине километър, два за да ги хвърли извън селото. Докато всички ние не си променим манталитета и отношението към околната среда, този проблем никога няма да бъде решен окончателно.

              10.Услуги за населението,имащи публичен характер.

              Тези услуги обхващат телекомуникациите, снабдяването с електричество и доставянето на питейна вода. За телекомуникационните услуги ще отбележа, че всички мобилни оператори имат обхват на територията на селото. Друг е въпросът, че апаратите, които БТК раздаде на своите клиенти създават чести проблеми на потребителите и някои от тях се жалват в Кметството, считайки, че все още кмета може да влияе на телефонния оператор, както е било в миналото, но в условията на пазарна икономика в които живеем всеки потребител сам избира на кой оператор да бъде клиент. В селото дейност развива и лицензиран доставчик на интернет – връзка, а от услугата до момента са се възползвали близо 100 абоната.

              Проблемен сектор в сферата на услугите, е този свързан с доставяната ел.енергия. Многобройни са сигналите, свързани с честото спиране на тока, с липсата на предварително оповестяване за това спиране, с лошото качество на доставяния ток до потребителите (много често той е по – слаб от 220 волта), което е свързано с неподменени тънки проводници на част от мрежата за ниско напрежение и т.н. Тези въпроси многократно са поставяни на срещи с ръководството на фирма ЧЕЗ-електроразпределение гр.Троян и винаги се е стигало до готовност от страна на ръководните кадри на компанията за разрешаване на проблемите, но после всичко продължава по старому.

             Относно водоснабдяването, трябва да отбележим, че селото се захранва от няколко водоизточника и подаването на питейна вода е редовно. Проблема тук, както и на повечето места е свързан с остарялата и амортизирана водопроводна мрежа, което предизвиква чести аварии, а тяхното отстраняване води до разрушаване на уличната настилка, която за съжаление после остава невъзстановена от фирмата която стопанисва водопреносните съоръжения – ВиК „Стенето”, а по общинската нормативна уредба е длъжна да го прави.

              Накрая ще завърша с данни, касаещи отпуснатите бюджетни средства на Кметство с.Врабево за 2012 г.

              След предложение на общинското ръководство и проведено обсъждане, Общинския съвет гр.Троян прие бюджета на общината за 2012 г. В него за Кметство с.Врабево са предвидени следните средства:

               1. За заплати и осигуровки на персонала, нает по трудови правоотношения – 17 070 лв.

               2. За издръжка на Кметството – 4 880 лв, от които:

-  разходи за външни услуги (телфони, интернет, софтуер за финансовата дейност и др.) – 1 800 лв.

-   разходи за вода, горива и енергия – 1 200 лв.

-   текущ ремонт на сградата на кметството – 1 000 лв.

-   разходи за СБКО – 430 лв.

-   за материали – 300 лв.

-   командировъчни разходи – 150 лв.

                3. За Клуб на пенсионера (вода, горива и енергия) - 50 лв.

                4. За улично осветление – 5 000 лв.

                5. За ремонт на уличната мрежа в селото – 15 000 лв.

                 Трябва да споменем и това, че са отпуснати средства и за ремонт на общежитието в училище „Христо Ботев” – 40 000 лв.