Loading

Училище

Първият учител дошъл във Врабево непосредствено след Освобождението през 1878 г. е Димитър Цочев от троянското с.Шипково. Той преподавал в първите години в една стая от бившия конак, който се е намирал в източната част на днешния черковен двор и е бил съборен при започване на строежа на църквата през 1891 г. След масовото заселване на български семейства от околните села, броят на учениците се увеличил и се наложило да се потърси нова сграда, която да приюти децата на врабевени. За такава била избрана една двуетажна сграда, строена от турците, близо до двора на Васил Миленски. Жителите на селото започнали да наричат това училище „Миленското”. В тази сграда училището на Врабево се е помещавало от 1880 г. до 1931 г.

До 1917 г. училището във Врабево е начално, т.е. до IV отделение. От учебната 1917/1918 г. то става прогимназия. Започват да се обучават ученици, завършили началното си образование и желаещи да продължат да се учат. Прогимназията се помещавала в различна сграда от началното училище. Тази сграда била т.нар. „Керкенезка къща”, а първи директор станал Цвятко Топузов.

От учебната 1931/1932 г. двете училища се събират в новоизградената специално за тази цел сграда в западната част на селото.

В края на 1944 г. във Врабево е открита гимназия. Селото става едно от първите села в Ловешко с гимназия. За първи директор е назначен Димитър Мареков, който остава на поста до края на учебната година. След това поста на Директор на средното училище в с.Врабево заемат:

 • 1945 – 1947 г. – Стоян Заяков
 • 1947 – 1951 г. – Вълко Вълков
 • 1951 – 1954 г. – Ганчо Тотев
 • 1954 – 1960 г. – Марин Михов
 • 1960 – 1963 г. – Найден Хр. Нанков
 • 1963 – 1969 г. – Недялко Димитров
 • 1969 – 1971 г. – Минко Д.Христов
 • 1971 – 1977 г. – Христо Димовски
 • 1977 – 1981 г. – Марин Михов
 • 1981 – 1992 г. – Мария Чавдарова
 • 1992 – 1994 г. – Иван Желев
 • 1994 – 1998 г. – Пламен Георгиев
 • 1998 – 2001 г. – Катя Иванова
 • 2001 – 2005 г. – Нягул Моллов
 • 2005 - - Красимира Георгиева

 

Директори на СПТУ по СС:

 • 1993 – 1995 г. – Максим Пейзанов
 • 1995 – 1999 г. – Марта Пенева
 • 1999 – 2001 г. – Христина Манджукова

През 1951 г. гимназията и прогимназията се обединяват в Пълно средно смесено единно училище. През 1961 и 1962 г. са открити общежитие в Керекенезката къща и Дом за юноши към училището. В края на 1968 г. гимназията се трансформира в климатично училище.

До 1990 г. училището носи името на Минко Станев – Карата, местен анархист и комунист, убит от органите на реда край гр.Плачковци. От 1990 г. патрон на училището е великия български революционер и поет Христо Ботев. От 1992 г. е разкрита паралелка по селско стопанство, а от следващата година е обособено като СПТУ по селско стопанство, а климатичната гимназия се трансформира в Основно оздравително училище. СПТУ – то просъществува до 2001 г. и след това то е закрито. В настоящия момент училището е със статут на Основно общообразователно училище.

Facebook